ANKARA DELTA YAPI 'n�n Misyonu:
     Mü�terilerince istenen Asma Tavanlar + Çat� / Cephe kaplamalar� + Demontabl Bölme Duvarlar + Tadilat / Onar�m / Yenileme + Ses ve Is� Yal�t�m�+ komple dekorasyon ve taahüt i�lerini Estetik ve Fonksiyonelli�i bir arada tutarak Uygulamak / bilgi birikimi ve deneyimini detay çözümlerinde kullanmak / uzman teknik kadro ve deneyimli montaj ekipleri ile hizmet vermektir.

     ANKARA DELTA YAPI 'n�n Vizyonu
     Mü�teri memnuniyetini daima göz önünde tutarak dünya ve Türkiye'deki yenilikleri yakalamak / istisnas�z her mü�teriyi memnun etmek / mimari, estetik ve kullan��l� çözümlerle israfa engel olarak ülkeye de yararl� olmak.

     ANKARA DELTA YAPI 'n�n Ortak De�erleri:
* Dürüstlük
* Mükemmeliyetçilik
* Yarat�c�l�k ve çözüm önerileri
* Sorumluluk
* Kar��l�kl� sayg�
* Mü�teri mutlulu�u
* Her mü�teri ile dost olmak ve her zaman çözüm orta�� olarak kalabilmek.

N.Hüseyin KABAKSIZ 1980 y�l�ndan bu yana bu ilkelerle hizmet vermektedir.